За Нас

Млекопреработвателно предприятие “Елиа Милк” ООД е основано през 1992 година с основно производство на кисело мляко. За нас основна цел е постоянното подобряване на качеството на предлаганите продукти и разширяване на асортимента. С постигане на тази цел, днес през 2012 г. в “Елиа Милк” ООД се произвеждат освен кисело мляко,още и:
- кашкавал от краве мляко
- кашкавалено руло с шунка
- извара

Покрили сме всички европейски стандарти. Разработени са системи за гарантиране безопасноста на крайния продукт:
 - добри пройзводстени практики;
 - GMP, НАССР;
 - система за проследяемост на готовия продукт;

За да гарантираме качеството на произвежданите от Нас млечни продукти, е направена пълна реконструкция на съществуващите производствени мощности през 2006г. Производствения процес е преместен в изцяло новопостроена сграда, с ново технологично оборудване произведено от водещи български компании, съобразено с всички европейски изисквания. В Кравефермата е реализиран проект по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" и млякото добивано от нея е първа категория.