“ЕЛИА МИЛК”ООД

е семейна компания с 20 годишна история. Основателят на фирмата е с над 40 годишен стаж в млекопреработвателният сектор. Намираме се в село Драгаш Войвода, област Плевен китно селце по поречието на Дунава. В природно чист и екологичен район включен в “Натура 2000” и в рамките на Природен парк “Персина”, който цели съхраняването и възстановяването на естественото състояние на околната среда.


Фирмата разполага със собствена кравеферма. Нашите продукти са с отлично качество гарантирано от съвкупността на:
 - постоянна модернизация на използваната техника;
 - установена технология запазила вкуса и аромата на българския млечен продукт от преди 20 години;
 - използването на закваски с комбинации от щамове, изолирани в България, без да са били подлагани на генно модифициране;Млечните продукти произвеждани в "Елиа Милк" са изцяло натурални.
Не съдържат консерванти, оцветители и растителни мазнини, както и генно модифицирани закваски и мая.
Това е наша мисия!
Запазването на автентичният български вкус на млечните продукти.

ЕЛИА МИЛК ООД е изпълнила проект „Повишаване на конкурентоспособността на млекопреработвателно предприятие от територията на МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” Мярка 4.2. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Белене-Никопол на обща стойност 97 785,94 лв. без ДДС за подобряване на цялостната дейност на преработвателното предприятие чрез внедряване на нови процеси и технологии водещи до изпълнение на следните специфични цели: По-добро използване на факторите на производство; Въвеждането на нови процеси и технологии; Подобряване качеството и хигиената на произвежданите млечни продукти при спазване на националното и европейско законодателство, в унисон с опазване на околната среда. „ЕЛИА МИЛК“ ООД

проект „Повишаване на конкурентоспособността на млекопреработвателно предприятие от територията на МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“